Výroky Charismy Carpenter

10. července 2009 v 18:10 | Kelly |  Zajímavosti
Pár citátů, které řekla Charisma.

Výroky jsem překládala sama, tak prosím nekopírujte.


O sobě:
• "I was the waitress from hell."

Byla jsem číšnice z pekla."


• "I'm a mixed breed and hope to live longer because of it."

"Mám ,míchanou´ krev, tak doufám, že se díky tomu dožiji vysokého věku."

• "I don't really see myself being a sex symbol at all."

"Vážně si nepřipadám jako sex symbol"

• "I had my heart set on becoming an English teacher, but stumbled into acting after meeting a theatrical agent in my dad's restaurant in San Diego."

"Upírala jsem se na to, že se stanu učitelkou angličtiny, ale zakotvila jsem u herectví, potomco jsem potkala hereckého agenta v otcově restauraci v San Diegu."

• "I always want to excel in what I do. I always want to do the best. So I don't think there's ever a level you can just say, 'I don't need acting classes anymore.' There is always something to learn."

"Vždy chci vynikat v tom, co dělám. Vždy chci udělat to nejlepší, co můžu. Takže si nemyslím, že někde je stupeň, kdy můžeš prostě říct , Už nepotřebuji hodiny herectví´. Vždy je něco, co se můžeš naučit."

• "I'm a really nice girl."

"Vážně jsem milá holka."

• "I'm ambitious, but I want balance. And I'm not a tiger and I'm not a barracuda."

"Jsem ambiciózní, ale chci rovnováhu. A nejsem tygr a ani nejsem barakuda."

• "I'm not going to get up and do something that I don't feel 100% about. I'm not going to get up and do something half-assed. And if I don't feel like I could get into it or love it, then I'm not going to do it."

"Nedělám něco, čím si nejsem jistá na 100%. Nedělám něco mizerného. A když nemám pocit, že bych do toho měla jít nebo to milovat, pak do toho nejdu."

• "I know what I have to do to excel."

"Vím, co musím dělat, abych vynikala."


O svém jméně:
• "When people first hear my name, because I'm an actress, I get the feeling they don't believe it's my real name or I must be attention-grabbing."

"Protože jsem herečka, lidé nevěří, že je to moje skutečné jméno nebo si myslím, že se tak snažím upoutat pozornost."

O dětství, rodičích, škole:
• "My childhood wasn't perfect, nobody's is. Everybody has their garbage and their baggage."

"Mé dětství nebylo perfektní, ničí není. Každý má nějakého kostlivce ve skříni."

• "My mom owned a retail store. So I had these hot satin pants. I was like Satan at my all-Christian school."

"Máma vlatnila obchod, takže jsem měla ty sexy saténové kalhotky. Byla jsem jako satan v křesťanské škole."

• "My mom never put a bunch of makeup on me or extravagant outfits, even when I was in the pageants...She was into simplicity, and it wasn't about more cheeks, more makeup, bigger hair, big fancy dresses. It was simple, classic."

"Máma na mě nikdy nedávala tunu makeupu nebo extravagantní oblečení, ani když jsem se účastnila soutěží krásy. Byla pro jednoduchost a to nebylo o líčkách, hodně makeupu, vlasech, kostýmech. Bylo to jednoduché, klasika."

• "I had a great time in high school, I certainly had wonderful friends and stuff."

"Na střední škole to bylo super, rozhodně jsem měla báječné přátele a všechno."

O herectví a kariéře:
• "I never really intended to be an actress."

"Vážně jsem nikdy nezamýšlela být herečka."

• "Being on commercials is funny because no one ever recognizes you. They just come up and say, 'Did I go to school with you or something?' or 'Where do I know you from?'"

"Dělat reklamu je sranda, protože nikdo tě nedokáže zařadit. Prostě přijdou a říkají:,Chodili jsme spolu do školy nebo tak?´nebo , Odkud tě znám?´"

O roli Cordelie a hraní v BtVS a Angelovi:
• "I was a little turned off by the idea of doing another bitch. But my agent put it to me quite frankly, that you have to be known before you can be typecast."

"Nebyla jsem moc nadšená, že bych hrála další mrchu. Ale můj agent mi na rovinu řekl, že musíš být slavná před tím, než můžeš být zaškatulkovaná."

• "Lots of doors have opened for me because of Buffy and Angel but, although I'm ambitious, I'm not going to just do anything simply because the money is good. If I can't love a project, then I'm not interested."

"Díky Buffy a Angelovi se mi otevřelo hodně dveří, ale ačkoliv jsem ambiciózní, nejdu do něčeho jenom proto, že peníze jsou fajn. Když nedokážu milovat projekt, pak nemám zájem."

• "Initially I was disappointed, but while I didn't see it at the time, I know now I'm better suited to Cordelia. ... Moving from Buffy to Angel was great for me. On Buffy I wasn't all that high on the totem pole as far as responsibility and screen time. That all changed when I joined David [Boreanaz] in Angel. The whole thing has been such a buzz."

"Zpočátku jsem byla zklamaná(že nebyla vybraná pro roli Buffy, ale Cordy), teď vím, že se víc hodím na Cordelii. Přesun z Buffy do Angela bylo pro mě skvělé. V Buffy to nebylo o mně. To se změnilol, když jsem se přidala k Davidovi v Angelovi. Celá ta věc byla taková vzrušující."

O životě:
• "I think essentially the meaning of life is probably the journey and not really any one thing or an outcome or a result. I think it's kinda the process and I think that if you can find happiness in the process then maybe that's it. I just feel really in love with life and the life I've created with my family. So it works for me."

"Myslím si, že v podstatě je smysl života asi cesta, a ne jediná věc nebo závěr nebo výsledek. Myslím, že je to druh postupu, vývoje a myslím, že když v tom dokážete nalézt štěstí, pak je to asi ono. Já miluju život a život, který jsem si vybudovala se svou rodinou. Tak to funguje u mě."

O Andy Halletovi (Lorne v Angelovi)
• "Working with Andy was the biggest ball of fun ever. He had the funniest expressions; he wouldn't say "shit", he'd say, "oh, balls." He just was not the average bear. He was a total original in the way he saw things and his expressions were totally unique. He laughed a lot when I was there. I wasn't there for the last year and I understand there were a lot of physical issues in terms of his make up that created problems for him. All I remember is a really genuinely funny guy. One time I was having a get together at my house and he came and brought me these really beautiful shoes. He said, "I bought these for you because I thought you should have them. They would look so beautiful on you so you should have them." That's not a normal guy. He was a really special human being."

"Práce s Andym byla největší zábava. Měl ty nejvtipnější výrazy, neřekl by "Do prdele", řekl by "Oh, koule" Nebyl prostě průměrná chlápek. Byl naprosto originální, jakým způsobem viděl věci, a jeho vyjádření byly unikátní. Hodně se smál, když jsem tam byla. Nebyla jsem tam ten poslední rok a chápu, že tam bylo hodně fyzických potíží s jeho make-upem, který pro něho představoval problém. Všechno, co si pamatuju je, že to byl opravdu zábavný muž. Jednou jsme se měli sejít u mě doma a on přišel a přinesl mi jedny opravdu nádherné boty. Řekl: " Přinesl jsem ti je, protože jsem myslel, že bys je měla mít. Vypadaly by na tobě tak skvěle, takže bys je měla mít." Nebyl to obyčejný chlap. Byl opravdu výjimečná lidská bytost."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Máte rádi Charismu?

Ano, je nejlepší. 39.3% (35)
Celkem ano. 32.6% (29)
Ne. 10.1% (9)
Nesnáším ji. 6.7% (6)
Kdo to je? 11.2% (10)

Komentáře

1 Katka Katka | Web | 15. července 2009 v 0:13 | Reagovat

Zajímavý článek

2 Anyna Anyna | Web | 26. července 2009 v 11:05 | Reagovat

skwělý článek  :-)

3 Lola Lola | Web | 16. října 2009 v 19:17 | Reagovat

Charisma mi je sympatická čím dál víc;) díky za skvělý překlad;))

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama